Joakim Engström

Att skapa miljövänlig plast av träd

Idag använder vi ca 4-6 % av all olja vi tar upp till att skapa plastmaterial, baserade på en så kallad fossil råvara. Största delen av alla plastmaterial vi använder idag är baserade på oljan. Med klimatförändringar på grund av människans upptag och förbränning av fossila råvaror före förnyelsebara råvaror, ökar temperaturen och stora landmassor is riskerar att förändra vårt klimat drastiskt om inte kritiskt. Vi har en stor utmaning framför oss och därför forskar vi på användandet av träd och andra plantor som råvaror för exempelvis plastmaterial, vi skapar material med liknande egenskaper som oljebaserade men som består till största del eller helt av material från träden. Vi tar trädet och forskar på vad vi kan göra med dess fantastiska komponenter, och hur vi kan kombinera detta med andra molekyler för att skapa framtidens material, med smarta egenskaper och baserade till största delen av förnyelsebara råvaror.

För mig är kemi intressant eftersom det kan svara på frågor om varför miljöproblem uppstår, svårigheterna i energifrågan och framförallt hur vi med tekniska lösningar kan lösa mängder av dessa utmaningar. Något som ger oss riktlinjer för hur träd och plantor kan fasa ut oljan som råvara till plastmaterial. Tack vare kemin utvecklas nu så kallade bioraffinaderier som kan jämföra med oljans raffinaderier. Förhoppningen är att dessa ska kunna minska de ökade utsläppen koldioxid och metan i atmosfären samt skapa nedbrytbara material.

Kontakt:

KTH
Avd. för ytbehandlingsteknik
[email protected]
https://www.kth.se/profile/joengstr

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar