Jesper Sundewall

En bra och jämlik sjukvård – inte en självklarhet för alla

I Sverige tar vi det för givet att om vi blir sjuka så ska vi få bra vård till en rimlig kostnad. Men något som är självklart för oss är fortfarande inget som befolkningen många länder i världen kan ta för givet. I många länder är sjukvården ofta dyr, har bristande kvalitet och är inte tillgänglig när människor behöver den. Kvinnor, barn och ungdomar drabbas ofta särskilt hårt.

Min forskning handlar om hur vi kan använda resurser för hälso- och sjukvård på bästa möjliga sätt. Genom att studera hur människor i, framför allt, länder i södra Afrika, väljer att söka vård och hur mycket den vården kostar, bidrar jag med kunskap som kan användas för att effektivisera sjukvården i dessa länder. Vi fokuserar särskilt på barn, unga och kvinnor och deras sexuella och reproduktiva hälsa, eftersom de är särskilt utsatta och vi vet att deras hälsa är avgörande för deras möjlighet till ett bra liv.

Kontakt:

Jesper Sundewall, biträdande forskare vid Socialmedicin och global hälsa.

[email protected]

Läs mer om min forskning.


Kommentering är avstängd.