Jenny J Persson

Samspelet mellan vårt immunförsvar och sjukdomsalstrande bakterier?

jenny-persson-940px

Min forskning handlar om att försöka förstå samspelet mellan vårt immunförsvar och sjukdomsalstrande bakterier. Jag är intresserad av både hur immunförsvaret reagerar på bakterier och signalerar vidare, och hur bakterier beter sig för att överleva och undgå immunförsvaret.

Kontaktuppgifter:
Lunds universitet


Lägg till en kommentar