Isak Martinsson

isak_WEBB

Vilka är de molekylära orsakerna till Alzheimers sjukdom?

Jag forskar som doktorand om Alzheimers sjukdom, jag är i synnerhet intresserad av molekylära mekanismer bakom sjukdomen, samt de normala roller dessa gener och protein har i friska hjärnor.

Detta undersöker jag genom att odla nervceller från möss som har blivit genetiskt modifierade till att modellera Alzheimers sjukdom. Genom att med avancerade mikroskopimetoder analysera de punkter där nervcellerna kontaktar varandra, de så kallade synapserna, undersöker vi hur Alzheimersrelaterade gener och protein påverkar nervcellernas funktion och struktur.

Kontaktuppgifter:
Lunds universitet
Instutitionen för experimentell medicinsk vetenskap
[email protected]
http://www.lu.se/lucat/user/56b37c1404728fb67760a3e9a7471835

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar