Henrik Andershed

Kriminalitetens risk- och skyddsfaktorer och hur man i praktiken kan använda sig av den kunskapen

henrik-andershed-940px

Kriminalitet drabbar oss alla någon gång. Någon får en cykel stulen. Någon utsätts för inbrott. Någon blir överfallen. Någon blir våldtagen. Kriminalitet innebär lidande för många och ett enda misshandelsfall kan kosta samhället så mycket som 75 miljoner kronor.

Idag vet vi en hel del om vilka risk- och skyddsfaktorerna är för kriminalitet, det vill säga vad som ökar risken för att någon ska börja begår brott och vad som minskar den risken. Den här kunskapen om risk- och skyddsfaktorer skulle kunna användas i skolan, socialtjänsten och psykiatrin för att göra insatser till barn och ungdomar i riskzonen mer effektiva. Men i de flesta kommuner i Sverige gör man ännu inte det på något systematiskt sätt.

Vi har i mitt forskarteam ställt oss frågan hur man kan få professionella som arbetar med barn och ungdomar i riskzonen att använda den här kunskapen bättre och få dem att mer effektivt identifiera risk- och skyddsfaktorer. Vi fann lösningen på ett oväntat ställe. I flygplanets cockpit.


Lägg till en kommentar