Helena Holmström Olsson

Forskar om hur data i exempelvis en mobiltelefon kan användas för att skapa bättre produkter

helena-holmstrom-olsson-940px

Jag forskar om mjukvaruutveckling och hur data som genereras i t.ex. mobiltelefoner och bilar kan användas för att skapa bättre produkter genom att lära känna kunder, kunders beteende och kunders användning av produkten.


Lägg till en kommentar