Helen Nilsson Sköld

Forskar om färger hos fisk, speciellt hur och varför de växlar färg, men även hälsa hos olika djur för att förstå hur livslängd kan regleras

helen-nilsson-skold-940px

Färgväxling på insidan

Färger och mönster är extremt viktiga för kommunikation och kamouflage hos djur och kanske även för växter. Det lite lustiga är många djurarter även har massor av färger inuti kroppen.
Men vad skall inre färger vara bra för om de inte syns? Ännu underligare är att vissa fiskar kan växla färg på insidan. Att de kan det på utsidan är inte så knepigt, då den egenskapen kan göra de mer flexibla i en miljö eller situation som ändrar sig, men varför även på insidan?

Målet med detta projekt är att förstå varför djur har färggranna celler på insidan – Kanske har de en helt ny funktion som vi missat?
Jag gör denna forskning på färggranna fiskar, men då även vi människor har inre pigment celler, så kan mina resultat troligen vara till nytta för att förstå även hur vi fungerar – på insidan.

Kontakt:
Docent i Marin Zoologi
Göteborgs universitet
Sven Lovén Centrum för Marina Vetenskaper


Lägg till en kommentar