Gunnel Östlund

DIG Child ett digitalt verktyg i barnens tjänst

Känslokommunikation har avgörande betydelse för psykisk hälsa i alla åldrar.

Min forskning handlar om barns välbefinnande och att införa ett digitalt verktyg som kan öka barns delaktighet socialtjänstens barnutredningar. Framför allt vill jag berätta om känsloappens möjligheter att öka barns känslomedvetenhet och förmåga att uttrycka sina känslor. 

Syftet är att öka barns delaktighet i socialtjänstens utredningar genom att införa ett digitalt verktyg som barn kan använda i utredningssamtalen.

Kontakt:

Gunnel Östlund, universitetslektor i socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV).

[email protected]

Läs mer om min forskning


Lägg till en kommentar