Gunne Grankvist

Gunne Grankvist

Finns det samband mellan personlighetsdrag och värderingar?

Är introverta, inåtvända, människor i regel mer själviska än extroverta, utåtvända, människor? Är mer neurotiska människor i regel även mer osjälviska? Och är mer äventyrliga människor mer egoistiska än de som inte är fullt lika äventyrliga?

Jag forskar om personlighetsdrag och värderingar. Jag kommer berättar vad psykologisk forskning har funnit om dessa och andra samband mellan personlighetsdrag och värderingar.

Kontaktuppgifter
Gunne Grankvist
Högskolan Väst
[email protected]

Pressbild


Lägg till en kommentar