Gunilla Åkesson Nilsson

CC – BY – NC – ND Foto: Marika Ottosson

Varför blev det så? Jag förstår inte! -Ingenjörsstudenters materiakunskaper

Jag är lektor i kemi och har länge varit intresserad av hur man lär sig kemi. Många har problem med att ta reda på kvantiteter hos föremål och fenomen när de löser uppgifter i kemi och fysik. Jag blev därför intresserad av att undersöka ingenjörsstudenters materiakunskaper. Det visade sig att merparten av dem använder icke-vetenskapliga förklaringar av naturvetenskapliga fenomen.

Utifrån dessa resultat jobbar jag med att kartlägga deras olika icke-vetenskapliga uppfattningarna om materia för att på så sätt kunna hjälpa dem med att komma tillrätta med dessa problem. Med mitt tävlingsbidrag önskar jag en spridning för förståelsen att man ogärna släpper de icke-vetenskapliga uppfattningar om materia och detta kan få allvarliga konsekvenser för dem som väljer att utbilda sig till ingenjör.

Jag jobbar därför även för att göra det möjligt att man i tidig ålder ska få en chans att lära sig om materia, detta för att begränsa etableringen av de icke-vetenskapliga uppfattningarna.

Kontakt

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för matematik och naturvetenskap.
[email protected]


Lägg till en kommentar