Fredrik Zimmerman

CC – BY Foto: Ida Danell

Varför skojretas pojkar och hur påverkar det studiemiljön i skolan?

Den studie som jag kommer att prata om utgick från frågan om varför pojkar generellt presterar sämre i skolan än flickor. Det har gjorts flera studier i skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur” bland pojkarna. Dessa studier visar att de normer som konstrueras bland pojkar försvårar deras möjligheter att studera. Jag valde därför att studera en skola som har en dominerande ”pluggkultur” bland pojkarna för att finna vad som görs på skolan som bidrar till denna syn på studier.

Min forskning har som mål att finna nya sätt att kritiskt granska och ifrågasätta normer kring maskulinitet i skolan som hindrar elevers utveckling. Men även rikta ljuset på de normer som upplevs som möjliggörande av eleverna.

Kontakt

Högskolan i Borås
[email protected]

https://www.hb.se/Forskning/Forskningsportal/Forskare/Zimmerman-Fredrik/

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar