Fredrik Kämpe

CC – BY – ND Foto: Anders Ståhlberg, Stockholms universitet

Hur kan en liten stat skydda sin handelssjöfart långt hemifrån?

Sverige är beroende av sjötrafiken för import och export av viktiga varor. Under 1700-talet, innan kylskåp fanns, var salt en livsviktig vara för konservering av mat. Och saltet måste importeras. Sverige byggde upp en stor handelsflotta som kunde hämta salt hos producenterna kring Medelhavet. Men 1700-talet var krigiskt, och haven osäkra även för fartyg från neutrala länder. Sverige höll sig ofta utanför krigen, och tjänade till och med pengar på att frakta varor som tillhörde handelsmän från krigförande länder. Men för att detta skulle lyckas behövde svenska fartyg vara säkra.

Jag forskar om Konvojkommissariatet, en myndighet som 1724 fick ansvaret för svenska fartygs säkerhet på resor till Medelhavet. Myndigheten använde konvojer med krigsfartyg för att skydda handelsfartygen, men försökte också genom fredsfördrag med de nordafrikanska barbareskstaterna, som var ökända för sina kaparflottor, få kaparna att lämna svenska fartyg ifred. Min forskning handlar om hur detta gick till.

Kontakt

Stockholms universitet
Centrum för maritima studier
[email protected]
https://www.historia.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/maritim-historia/fredrik-k%C3%A4mpe-1.327595


Lägg till en kommentar