Ewa Andersson

Att vara yngre och leva efter en hjärtinfarkt

Jag forskar om yngre människors och deras närståendes livssituation efter en hjärtinfarkt.

Jag är intresserad av yngre människors och deras närståendes upplevelser efter en hjärtinfarkt och vill förstå vilka behov de har när de direkt eller indirekt lever med denna långvariga sjukdom. Denna kunskap är viktig för att kunna utforma vård, omvårdnad och rehabilitering som möter de behov och förväntningar som yngre personers och närståendes har efter en hjärtinfarkt. Vidare är denna kunskap av vikt för att utforma sekundärpreventiva insatser för dessa personer och på så sätt minska återinsjuknandet i en ny hjärtinfarkt. Arbete som lärare på sjuksköterskeutbildningen ger mig också möjlighet att nyttja resultat från min forskning i dagliga kontakter med studenter.

 

Kontakt:

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
[email protected]
https://www.bth.se/staff/ewa-andersson-eae/

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Alka |

    Stort GRATTIS Ewa!!

    Svara