Eva-Karin Gidlund

Träning – den bästa medicinen!

Min forskning mäter och karaktäriserar de biologiska processer i skelettmuskulaturen som sker i samband med fysisk aktivitet. Genom att ta muskel-prover från friska, sjuka, unga och gamla försöker jag att förstå vad som egentligen händer i kroppen på en genetisk nivå när man rör på sig. Målet är att ta reda på vad i skelettmuskulaturen som medför att vissa sjukdomar kan botas, förebyggas eller lindras med träning. Jag undersöker även varför träning gör att fler, större och effektivare mitokondrier (cellens kraftverk) bildas med träning och hur dessa är kopplade till metabola sjukdomar såsom typ 2 diabetes. Utöver sjukdomsbiten försöker jag förstå varför livet är så himla orättvist – varför svarar alla inte likadant på samma typ av träning, vad bestämmer egentligen tränings-svaret?

Den här forskningen strävar efter att belysa vikten av fysisk aktivitet hos både friska individer och individer med nedsatt insulinkänslighet samt cancer. Vi vill vi skapa ökad kunskap och förståelse om de mekanismer som sker när musklerna anpassar sig till fysisk aktivitet och träning, både genetiskt och epigenetiskt, med fokus på cellens egna kraftverk, mitokondrien.

Kontakt:

Karolinska Institutet
Institutionen för Fysiologi och Farmakologi
[email protected]
http://ki.se/people/evasal

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar