Erik Persson

Erik Persson_940x570

Etik i rymden

Filosofi är ett ämne som kan komma till användning i många olika sammanhang. Eftersom två av mina största intressen vid sidan om filosofi är biologi och astronomi har jag kommit att ägna en del av min forskning åt filosofiska aspekter på sökandet efter liv i rymden och på framtida mänskligt liv i rymden.

Det finns många spännande frågor inom detta område. Den första och mest grundläggande är naturligtvis vad vi menar med liv. Det finns idag ingen allmänt accepterad definition av liv men det finns ett stort behov av att enas om någon slags definition. När man letar efter liv i rymden är det ju bra att veta vad man letar efter. Det är också viktigt att fundera över vilka kriterier som behöver uppfyllas för att kunna hävda att man har hittat liv – eller för att besluta sig för att en planet eller måne är livlös.

En annan viktig fråga gäller hur vi skall förhålla oss till det liv vi får kontakt med intelligent liv, vad skall vi säga till dem och vem skall bestämma det? Om vi hittar primitivt liv som saknar medvetande, vad har vi då rätt att göra med dessa varelser och deras livsmiljö?

En fråga som har blivit aktuell helt nyligen är hur kommersiell verksamhet i rymden skall regleras. Hur skall vi till exempel lösa konflikter mellan de som vill fortsätta leta liv på Mars och därför vill ha planeten så orörd som möjligt och de som vill utvinna mineral eller skicka turister till Mars?

Kontaktuppgifter
Erik Persson
Lunds universitet
[email protected]


Lägg till en kommentar