Eric Hansen

FGP2014-Eskilstuna-Vasteras-Eric-Hansen-940px

Hur marknadsförare kan påverka våra uppfattningar om produkter och hur vi konsumenter kan skydda oss mot manipulation

Jag forskar om konsumentpsykologi med fokus på påverkan, men även om genus, ledarskap och social motivation.

Mängden information som idag står oss konsumenter till buds är så stor att vi inte kan tänka igenom varje köpbeslut i detalj. Därför har vi utvecklat strategier för att fokusera på vissa aspekter av informationen. Detta hjälper oss att fatta snabba beslut, men gör oss sårbara för marknadsförare som formulerar erbjudanden som är svåra att stå emot.

I min forskning fokuserar jag på vilka faktorer som leder till påverkan, hur man som konsument kan minska sin sårbarhet för manipulation samt hur man som marknadsförare kan tillämpa övertalningsprinciper på ett effektivt och icke-manipulativt sätt.

Kontaktuppgifter
E-post: [email protected]

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar