Emma Tegling

Storskaliga samarbeten i nätverk

Hur mycket information behöver utbytas för att en grupp ska uppnå ett gemensamt mål? Och vad händer med informationsutbytet och samarbetet när gruppen blir väldigt stor?

Min forskning handlar om den här typen av grundläggande frågor, som blir allt viktigare i takt med att både människor och maskiner kopplas upp mot internet och bildar stora nätverk. Framtidens intelligenta maskiner, alltifrån kylskåp till bilar, kommer att samarbeta och fatta beslut automatiskt utifrån information som hämtas från andra noder i nätverket och från webben. Men när nätverken blir väldigt stora blir också mängden information att utbyta ofantligt stor. Frågan är då om det är möjligt att komma överens och fatta korrekta beslut. I min forskning tar jag fram smarta sätt att utbyta information och fatta beslut på, så att nätverk kan fungera effektivt oavsett om de är små eller stora. Resultaten har visat sig vara viktiga för energinätverk såväl som nätverk av robotar och bilar.

Kontakt:

KTH
Skolan för elektro- och systemteknik
[email protected]
https://www.kth.se/profile/emmsjo

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar