Emely Kjellsson Lindblom

Hur designas den optimala strålbehandlingen?

Huruvida en strålbehandling lyckas eller inte beror på en rad fysikaliska och biologiska faktorer. Den totala tiden behandlingen pågår, hur hög stråldos som ges och i hur många delar (så kallade fraktioner) har till exempel stor betydelse för hur tumörcellerna reagerar på strålningen. Med hjälp av matematiska modeller som beskriver strålningens biologiska inverkan kan olika behandlingsstrategier undersökas och utvärderas. Målet med min forskning är att med hjälp av sådana modeller hitta en optimal kombination av vissa nyckelparametrar som tid, dos och fraktionering, för att designa en strålbehandling som har så hög sannolikhet att bota patienten som möjligt.

Jag är doktorand inom medicinsk strålningsfysik och forskar om strålbehandling av cancer. I mer än 100 år har radioaktivitet och joniserande strålning använts inom sjukvården för att ställa diagnos och behandla livshotande sjukdomstillstånd som just cancer. Idag botas cirka en tredjedel av all cancer med hjälp av strålbehandling.

Kontakt:

Stockholms universitet
Institutionen för medicinsk strålningsfysik
[email protected]
http://www.su.se/profiles/emli3946-1.194255

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar