Einar Smith

Dina kemiska fotspår från vad du ätit

Vad vi äter spelar en stor roll för hur vi mår och vilken risk vi har för att få sjukdomar som typ 2 diabetes och hjärtinfarkt. Som läkare och forskare har jag märkt att det är svårt att få reda på vad någon äter. Vi har svårt att komma ihåg vad vi ätit och när vi ska skriva ner det blir det ofta fel och saker som vi glömmer att notera. Bristen på noggrann information om hur intaget ser ut har jag som läkare svårt att ge konkreta råd på vad som kan förbättras.

I min forskning mäter jag nivån av metaboliter, de kemiska fotspåren av vad vi ätit i blodet. Med hjälp av metaboliterna så kan jag ta reda på om någon äter hälsosamt eller inte och hur det påverkar deras risk för framtida sjukdom. Med hjälp av kunskap om metabolitnivåerna i blodet kommer vi i framtiden att kunna ge exakta och individualiserade råd om vad vi ska äta för att leva längre och må bättre.

Kontakt

Einar Smith, Lunds universitet

[email protected]

Läs mer om min forskning


Lägg till en kommentar