Eddy Nehls

FGP2014-Trollhattan-Eddy-Nehls-940px

Att forska om kultur – svårt men angeläget

Jag forskar om kultur, om det som alla delar och är med om att skapa i vardagen. Om det som håller ihop samhället och det som skapar konflikter.

Kultur är allt, och allt är kultur. Kunskap om kultur är en förutsättning för ett hållbart samhälle, och ett hållbart samhälle är en förutsättning för kultur. Det är en utmaning att forska om kultur, för alla anser sig veta allt de behöver veta om mitt ämne. Och det är svårt att forska om kultur, för metoderna kulturvetaren använder skiljer sig en del från andra ämnes metoder. Men det gör det hela bara ännu mer angeläget och spännande, för utan kunskap om kultur får vi svårt att klara de utmaningar som vi står inför, på kort och på lång sikt.

Kontaktuppgifter
Webbplats: http://www.hv.se/sv/forskning/forskare/alfabetisk-ordning/eddy-nehls?searchstatisticsId=2172

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar