Daniel Persson

FGP2014-Goteborg-Daniel-Persson-940px

Månsken, musik och svarta hål

Jag forskar om kvantmekaniska egenskaper hos svarta hål och hur de samspelar med djupa frågor inom matematiken.

Einstein hade en vision om en ”urteori” som kunde beskriva alla naturens fysikaliska lagar inom ett enda ramverk. Ett exempel på ett fenomen som kräver en sådan enhetlig beskrivning är så kallade svarta hål. Ett svart hål kan bildas när en tillräckligt tung stjärna slocknar och kollapsar under sin egen gravitationskraft. I denna dramatiska händelse trycks så mycket materia ihop inom en oerhört liten volym att själva ”rumtiden” trasas sönder och ett svart hål bildas, varifrån ingenting kan ta sig ut. I min forskning undersöker jag svarta hål inom ramen för strängteori, vilket är en modern tolkning av Einsteins dröm om en enda teori som gör det möjligt att angripa de djupaste frågorna om naturen med helt nya verktyg. Den kvantmekaniska beskrivningen av svarta hål involverar även fascinerande matematik, och i min forskning analyserar jag bland annat så kallade ”modulära former”, vilka är oerhört vackra matematiska objekt som på ett överraskande sätt ger information om vårt universum.

Kontaktuppgifter
E-post: [email protected]

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar