Charlotte Sparrenbom

Grundvattenkvalitet, mänskliga utsläpp och naturligt förekommande hälsoskadliga ämnen

charlotte-sparrenbom2-940px

Jag arbetar med grundvattenkvalitet och förändringar orsakade av både mänskliga utsläpp, men även naturligt förekommande hälsoskadliga ämnen.

Kontaktuppgifter:
Lunds universitet


Lägg till en kommentar