Birgitta Häggman-Henrikson

Hur kan man själv minska smärta?

Det är en av de forskningsfrågor vi försöker besvara. Många i Sverige har långvarig smärta, och vi kan se att andelen individer med smärta ökar, framför allt bland ungdomar, och att smärta ofta är relaterat till stress.

Smärta kan vara en viktig varningssignal som talar om att något i kroppen är skadat, men den här varningssignalen kan också gå i baklås och signalera även när det inte finns någon kroppskada.

Jag är tandläkare och docent i Odontologi. Min forskning handlar om olika aspekter av smärta och vi försöker hitta sätt att minska smärta. En viktig fråga som vi forskar om är olika metoder för att minska långvarig smärta.

Kontakt:

Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
[email protected]
http://forskning.mah.se/id/ad7892

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar