Åsa Andersson

Hur upplever benamputerade patienter sin livssituation?

asa-andersson-940px

För en äldre människa, som i många fall redan är sjuk, innebär det en dramatisk förändring att tvingas amputera ett ben. Operationen utgör starten på en lång vårdkedja där patienten kommer att möta flera olika yrkeskategorier som arbetar på olika kliniker, inom olika förvaltningar, i olika organisationer och med olika huvudmän.

De patienter vi möter har oftast amputerats på grund av kärlsjukdom och vi vill veta mer om hur de upplever sin situation. Hur stor andel får fantomsmärtor efter amputation av benet? Hur stor andel av dem får en protes? Hur upplever benamputerade människor sin livskvalitet?

Målet är att förbättra omhändertagandet av de benamputerade patienterna. Dels genom att kunna ge bättre information till patienterna och deras närstående. Dels genom att kunna öka vårdpersonalens kunskaper om hur vi bäst bemöter, samverkar och överför information angående dessa patienter genom vårdkedjan.


Lägg till en kommentar