Annika Grynne

CC BY Foto: Högskolan i Skövde

SG-Thinking and Linking – ett lärandespel för sjuksköterskestudenter

Inom Palliativ vård är ett av målen att förbättra livskvaliteten hos patienter med livsbegränsande sjukdom. Att vårda en patient i livets slutskede kan vara komplext och utgör en stor del av sjuksköterskans profession. Det är inte ovanligt att sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor känner en osäkerhet inför att vårda och kommunicera med en döende patient och dess anhöriga.

I min forskning har vi utvecklat ett lärandespel (serious game) som utifrån ett studentcentrerat lärande har potential att användas som ett komplement till traditionell undervisning. Spelet inkluderar både teori och simulation där studenterna får vårda svårt sjuka och döende patienter i en virtuell miljö, vilket kan öka deras kunskap och förbättra attityder till att möta dessa patienter i den kliniska verksamheten.

Kontakt

Högskolan i Skövde
Institutionen för hälsa och lärande
[email protected]

http://www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Annika_Stenvall/

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar