Anna-Maria Hambre

Skattesekretess – dess för- och nackdelar

anna-maria-hambre-940px

rör offentlighet av den information som finns hos skatteförvaltningen. I Sverige, liksom i andra länder, får skatteförvaltningen årligen in stora mängder uppgifter om företag och privatpersoner. Hur offentliga dessa uppgifter är för allmänheten varierar kraftigt mellan länder.

Syftet med min forskning är att kartlägga olika länders sekretessregler som rör skatter och genomföra en kritisk granskning av dessa för att undersöka reglernas för- och nackdelar. När blir fördelen av att kunna ta reda på vad grannen tjänar en nackdel för dig och din integritet? Och när blir den nackdelen en fördel för samhället i fråga om att få in rätt skatt?


Lägg till en kommentar