Anna Lundberg

Anna Lundberg

Mänskliga rättigheter, för vem?

Jag är lärare och forskare i mänskliga rättigheter i Malmö, en stad vars invånare är födda i 174 olika länder. I mitt arbete träffar jag studenter som ofta har egen erfarenhet av migration, och ett stort engagemang.

Fokus för min forskning är flyktingskap och mänskliga rättigheter, en av vår tids stora samhällsutmaningar. Sedan början av 2015 har en person dött på medelhavet varannan timme. Samtidigt lever vi i en tid med hundratals internationella lagar om mänskliga rättigheter. Dessa tänker vi oss ska gälla alla, oavsett var du är född, om du är pojke eller flicka, barn eller vuxen. Hur kan något alla är överens om, ha så litet genomslag i praktiken? Varför fungerar inte dessa regler, och vem är människa nog i vår samtid för att också kunna kräva rättigheter?

Kontaktuppgifter
Anna Lundberg
Malmö Högskola
Telefon: 0709-466230
[email protected]

webb: http://forskning.mah.se/id/imanlu

Pressbild

 


Lägg till en kommentar