Anna Jonsson

Anna Jonsson

Guld och gröna skogar – om hållbar framgång i praktiken

Jag forskar om betydelsen av kunskapsöverföring som global konkurrens och internationellt företagande medför.

Varför lyckas vissa organisationer bättre än andra? Med utgångspunkt i lärdomar från framgångsrika företag har jag identifierat ett antal förutsättningar för vad som krävs för att nå hållbar framgång. Ytterst handlar det om kunskapsöverföring och förmågan att tillvarata och utveckla kunskap och kunnande. De organisationer som förstår att deras utveckling och framgång är beroende av deras medarbetares utveckling, är de som står bäst rustade för att möta förändringar och upp- och nergångar i efterfrågan. I dessa organisationer pågår ett kontinuerligt lärande för ständig förnyelse och förbättring.

Min forskning handlar om kunskapsöverföring inom organisationer – det som egentligen allt i en organisation handlar om. För vad är inte kunskap och kunskapsöverföring inom en organisation? Frågan berör bland annat också frågan om struktur, kultur, ledarskap, medarbetarskap, effektivitet, innovation, kreativitet och motivation. Frågan om kunskapsöverföring – hur vi ser till så att ”hjulet inte uppfinns på nytt” – är inte ny men blir allt viktigare att förstå i takt med såväl globalisering och ökad konkurrens som det stora stundande generationsskiftet arbetsmarknaden står inför.

Kontaktuppgifter
E-post: [email protected]
Webbplats: http://www.fek.handels.gu.se/kontakt/medarbetare/anna-jonsson/

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar