Anna Herbert

anna_herbert_940x570

Vad visar PISA resultaten på egentligen?


Jag är lärare och forskare på institutionen för psykologi. Min forskning är tvärdisciplinär och ligger i huvudsak inom fältet pedagogisk psykologi.

Jag intresserar mig bland annat för hur människor beter sig kopplat till olika lärsituationer. Jag använder mig av modeller från olika fält inom både pedagogik och psykologi. Jag arbetar ofta med en blandning av psykodynamiska modeller, psykoanalytisk teorier, neurokognition och didaktik. Jag är intresserad av både medvetna och omedvetna processer i lärandet och anser att kunskap om hjärnan är centralt för didaktik. Min forskning har omfattat PTSD och traumatisering, interkulturell pedagogik, kreativitet, blickens praktik och lärstrategier.

 

Kontaktuppgifter

Anna Herbert
Linnéuniversitetet+46 (0)470-70 8827

 


Lägg till en kommentar