Anita Radon

Digital musik och fysiska upplevelser

Hur konsumerar vi musik idag? Finns det samband mellan ett enbart digitalt ”ägande” av musik och konsumtion av fysiska produkter relaterade till musiken och artisten?

Kontakt:

Högskolan i Borsås
Handel och IT
[email protected]
http://www.hb.se/Forskning/Forskare/Radon-Anita/#presentation

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar