Anette Hallin

Anette Hallin. Foto: Mälardalens högskola.

Hur påverkar den digitala revolutionen våra jobb?

Min och mina kollegors forskning handlar om hur digital teknik, till exempel robotar, påverkar arbete av olika slag. Vi intervjuar chefer och anställda i olika slags verksamheter där man inför ny teknik och observerar hur arbete förändras.

Kontakt:

Mälardalens högskola, lektor i företagsekonomi.

Min personalsida.

[email protected]


Lägg till en kommentar