Anders Sterner

sterner_WEBB

I min forskning vill jag kartlägga hur nyutbildade sjuksköterskor upplever akuta situationer.

Som nyutbildad sjuksköterska möter man många svåra och utmanande situationer. Dessa upplevelser och erfarenheter och min forskning ska sedan ligga till grund för en utbildningsintervention med simulering under sjuksköterskeutbildningen.

Kontaktuppgifter:
Högskolan i Borås
Vårdvetenskap
[email protected]
www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/ANST/

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar