Matilda Lindberg

Elevers medbestämmande i skolämnet idrott och hälsa

Bollspel, tävling, prestation – så upplever många idrottslektionerna i skolan. Fastän det står i läroplanen att skolan ska stimulera elevers kreativitet och initiativförmåga är det ofta läraren som bestämmer aktiviteterna, visar rörelserna och förklarar reglerna. Risken är att eleverna blir passiva och tror att deras åsikter är oviktiga.

Men vad händer om elever får vara med och bestämma? Hur kan deras inflytande öka i skolämnet idrott och hälsa? Med min bakgrund och erfarenhet som lärare ville jag utmana traditionella sätt att undervisa på.

Som doktorand i idrottsvetenskap på Malmö universitet har jag gjort det genom aktionsforskning. Det innebär att jag har jobbat nära deltagarna för att tillsammans undersöka och förändra. Deltagarna i studien är 20 elever i årskurs 4, och vi har arbetat med cirkusaktiviteter på 10 idrottslektioner. Eleverna har fått se förslag och exempel på olika cirkustrick, men uppmuntrats att själva komma på rörelser, använda sin fantasi och testa sina idéer. De har fått ta initiativ och utöva inflytande, vilket är värdefulla kunskaper för att verka i vårt demokratiska samhälle.

En slutsats är att inflytande är något som elever måste få öva på och lära sig. Därför måste lärare utforma undervisning som ger eleverna många tillfällen att vara med och påverka och ta initiativ.

Kontakt:

Matilda Lindberg doktorand i idrottsvetenskap på Malmö universitet.

[email protected]

Läs mer om min forskning

Rösta nedan:


Kommentering är avstängd.