Maria Camacho Doyle

Att förutse brott – science fiction eller verklighet?

Att förutse brott – science fiction eller verklighet?

Det går att förutse brott. Det är möjligt att förhindra att folk blir misshandlade eller rånade när de är ute på stan en kväll. Åtminstone delvis.

Som kriminolog och forskare undersöker jag hur geografiska platser kan användas för att förutse brott. Misshandel i offentlig miljö, exempelvis, är ofta kopplat till platser där man serverar alkohol, nära torg där människor är i rörelse, nära kvällsöppna hak som serverar mat och där folk blivit misshandlade tidigare. Vi kan exempelvis förutse nästan 1 av 5 fall av misshandel i offentliga miljöer, på en yta som utgör mindre än 1% av stadsområdet.

En värld helt utan brottslighet kanske inte är möjlig. Men, med rätt användning av polisens och samhällets resurser och med ett samarbete över gränserna som är kopplat till specifika geografiska platser så kan en värld med minskad brottslighet och minskad utsatthet faktiskt vara möjlig, till en viss del.

Kontakt

Maria Camacho Doyle, Örebro universitet

[email protected]

Läs mer om min forskning

Röstningen har nu stängt

Vinnaren tillkännages den 29 september, klockan 17.00. Anmäl dig här för att få en länk till sändningen!


Kommentering är avstängd.