Emelie Crafoord

Kan den svenska berggrunden användas för att göra om koldioxid till sten?


Min forskning fokuserar på att utforska potentialen att använda den svenska berggrunden som en potentiell lagringsplats för koldioxid. Sveriges berggrund är gammal och har genomgått en rad geologiska processer över miljontals år. Vår förståelse för hur dessa äldre och mer komplexa bergarter reagerar med CO2 är avgörande för att utveckla effektiva metoder för koldioxidlagring.

Att lagra koldioxid hjälper oss att inte bara minska våra aktuella utsläpp i takt med klimatmålen, utan även att hantera utmaningarna från historiska utsläpp. För sektorer som har svårt att bli helt koldioxidneutrala kan lagring vara det enda alternativet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att klimatförändringarna kräver en mångfald av lösningar.

Kontakt:

Emelie Crafoord, Luleå tekniska universitet

[email protected]

Läs mer om min forskning


Kommentering är avstängd.