Delta i Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare – Forskar Grand Prix!

Du förbereder en 4 minuters presentation av din forskning, filmar den och skickar den till oss. Då är du med och tävlar om en plats i finalen i Forskar Grand Prix den 28 november 2017 på Nalen i Stockholm!

Förutom en finalplats, vinner du även en masterclass i presentationsteknik. Där får du med dig kunskap och erfarenheter som inte bara är ett stöd för tävlingen utan för alla andra presentationer du gör. Det är detta moment som tidigare deltagare har värdesatt allra mest.

Gör så här:

 • Förbered en max 4 minuter lång presentation om din forskning. Presentationen ska framföras på svenska. Du får använda hjälpmedel som Powerpoint, rekvisita, kläder, filmer m.m. men tänk på att du ska kunna framföra presentationen live på en scen.
 • Spela in presentationen med mobiltelefon eller dylikt.
 • Ladda upp filmen på Youtube och skicka länken till oss. Instruktioner.

Skicka in din anmälan HÄR senast den 15 oktober!

Vår urvalsjury väljer sedan ut vilka två forskare som får komma till Stockholm och tävla i finalen den 28 november. Du får besked senast den 29 oktober om det blir DU!

Vill du ha tips för din presentation? Kolla här!

OBS! Du måste vara tillgänglig 27-28 november för att delta i finalen.
Vetenskap & Allmänhet står för logi och förtäring under finaldagarna. Resan måste du eller din organisation bekosta själv.


FAQ

Vem får delta?

Alla som arbetar med forskning inom privat eller offentlig sektor i Sverige. Tävlingen är däremot inte öppen för den som arbetar professionellt med att kommunicera vetenskap, t.ex. informatörer, kommunikatörer, konstnärer som arbetar med vetenskapliga teman, Science center-personal, journalister, osv.

Om ni är knutna till en av deltävlingarnas orter bör ni i första hand kontakta respektive projektledare.

Varför ska jag vara med?

Vad forskar du om? är kanske den vanligaste frågan som du får som forskare. Genom att ta fram en kortpresentation om din forskning kan du lättare skapa intresse för din forskning, du möter nya frågor du kanske inte tänkt på tidigare och inte minst du tvingas du tänka efter vad kärnan i din forskning är – vilket sammantaget leder till ökad kvalitet på forskningen!

Hur gör jag min presentation?

 • Du ska utforma en presentation på max fyra minuter om din forskning.
 • Presentationen ska göras på svenska.
 • Du får ta stöd och hjälp av experter inom kommunikation och presentationsteknik men du måste själv utforma presentationen och äga materialet.
 • Att använda presentationsverktyg som Powerpoint är tillåtet men rekommenderas inte. Eventuella bilder och ljudklipp som används måste vara upphovsrättsfria.
 • Det är tillåtet och välkommet att använda rekvisita.
 • HÄR kan du får mer tips och råd!
 • Titta på tidigare presentationer! (Till exempel via Vetenskap & Allmänhets playlists på YouTube, på UR play eller UR skola.)

Hur bedöms min presentation?

Presentationen bedöms av juryn utifrån sina expertområden

 • Framförande –scennärvaro, gestaltning, etc.
 • Förståelse ­– upplägg, berättande, begriplighet, etc.
 • Forskning – vetenskaplighet, beskrivning av vetenskaplig metod, etc.

Observera att Forskar Grand Prix är en tävling i att presentera sin forskning, inte att bedöma kvalitén i själva forskningen.

Hur utses de andra deltagarna i finalen?

Genom deltävlingar som anordnas i Borås, Karlshamn, Lund, Malmö, Skövde, Stockholm och Uppsala.

Kan jag titta på tidigare presentationer någonstans?

Jajamen! Gå in till exempel in på Vetenskap & Allmänhets playlists på YouTube, på UR play eller UR skola, så hittar du massor av Forskar Grand Prix-presentationer. Du kan även hitta inspiration på till exempel http://ted.com.

Vilka står bakom tävlingen?

De fyra forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova tillsammans med den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Projektledare är Anders Sahlman, Vetenskap & Allmänhet, [email protected].

Varför anordnar ni det här?

Syftet med Forskar Grand Prix är att:

 • visa hur forskning kan förmedlas på ett begripligt, fängslande och inspirerande sätt
 • utveckla forskares förmåga till och värdering av att berätta om sin forskning
 • ge forskningskommunikation högre status och uppmärksamhet
 • visa på bredden i svensk forskning
 • ge publiken en underhållande upplevelse, samtidigt som de får veta mer om forskning

Vi har fått flera förfrågningar från personer som inte bor nära någon av deltävlingarna. Därför anordnar vi en öppen antagning för att ge alla möjlighet att vara med i tävlingen.

Är det bara vissa forskningsområden som får vara med?

Nejdå, tävlingen är öppen för bidrag från alla discipliner. Vi har haft från partikelfysik till filosofi i tävlingen tidigare.

Hur går coachingen inför finalen till?

Inför finalen får du en masterclass i presentationsteknik av en coach, vid ett tillfälle som bestäms av dig och coachen. Du får med dig kunskap och erfarenheter som inte bara är ett stöd för tävlingen utan för alla andra presentationer du gör. Du får även feedback på din presentation och vad du kan göra för att utveckla den. Coachingen är obligatorisk för att delta i finalen och det är detta moment som värdesatts allra mest av tidigare deltagare.

Hur går finalen till?

 • De tävlande får i en inledande rond vardera 4 minuter på sig att på en scen presentera sin forskning för en jury och publik.
 • Därefter ger juryns tre medlemmar, som företräder akademi, media och scenkonst, sina kommentarer och feedback i positiv anda enbart om sina respektive områden samt sina poäng.
 • Presentationen bedöms av juryn utifrån framförande (scennärvaro, gestaltning), förståelse (upplägg, berättande, begriplighet) och forskning (vetenskaplighet, beskrivning av vetenskaplig metod).
 • Efter att alla tävlande har framfört sin presentation görs en ”snabbrepris” där varje deltagare gör ett 30 sekunder långt inlägg varefter publiken ger sitt betyg till varje tävlande, alternativt röstar varje person i publiken på sin favorit.
 • Därefter följer någon form av mellanakt/paus medan juryns och publikens röster räknas samman.
 • En vinnare utses och hyllas!
 • Se hur finalen såg ut förra året!

Hur ser schemat för finaldagarna ut?

Alla finalister samlas i Stockholm den 27 november kl. 14.00 för information och finslipning av presentationerna tillsammans med coachen. På kvällen äter vi gemensam middag. Den 28 november samlas alla på Nalen från kl. 10.00 för genrep och final med efterföljande mingel. Dagen avslutas ca 17.30.

Har du fler frågor?

Har du fler frågor?

Maila till [email protected].