Yvonne von Friedrichs

FGP2014-Sundsvall-Yvonne-von-Friedrichs-(foto-Sandra-Pettersson)-940px

Jämställt företagande – hur svårt kan det vara?

Jag är professor i företagsekonomi vid avdelningen för ekonomivetenskap och juridik. I min forskning utgår jag från ett företagsekonomiskt perspektiv när jag studerar hur företag och entreprenörer är en del av utvecklings- och förändringsprocesser i samhället.

Min forskning startade inom marknadsföring och turism där jag studerade hur företag genom samarbete och konkurrens i nätverk kan bidra till att utveckla både sitt eget företag och platsen de verkar på. Nyfikenheten på företagsnätverk och samarbete samt entreprenörers roll som förnyare förde min forskargärning mot entreprenörskapsområdet. Mitt intresse har där främst fångats av kvinnors entreprenörskap men även av processer kring socialt- och samhällsentreprenörskap. I min forskning visar jag att stödsystemen kring företagen är olika och att förutsättningar att driva företag skiljer åt sig beroende på företagarens kön. Ett parallellt forskningsintresse har varit samhällsentreprenörskap som genom sitt flerdimensionella perspektiv, det vill säga humanistiskt, socialt, och kommersiellt entreprenörskap, för in företagen som betydande aktörer i samhällets sociala utveckling.

Min presentation riktar uppmärksamhet mot attityder, förutsättningar och strukturer som påverkar kvinnors företag och deras företagande. Jag visar att det oftast är attityd, inställning och brist på kunskap som hindrar ett jämställt företagande i samhället.

Kontaktuppgifter

Yvonne von Friedrichs, Kunskapens väg 1, 83125 Östersund

[email protected]

www.miun.se/sespa

tel. 063 165419

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar