VAR MED OCH ARRANGERA EN REGIONAL FORSKAR GRAND PRIX-TÄVLING!

Välkommen att bli en del av Sveriges mest spridda vetenskapsfestival! Den 29 september 2017 är det dags för nästa ForskarFredag då över 500 forskare möter allmänheten på minst 30 orter i hela Sverige.

En enkel ”Fika med forskare”, Forskar Grand Prix eller festival i hela staden? 50 eller 5 000 besökare? Det bestämmer du som arrangör. Huvudsaken är att det är en eller flera aktiviteter där forskare och allmänhet möts under roliga, informella och inspirerande former och där besökarna får en större förståelse för forskning, forskares arbete och hur forskning kommer till nytta i samhället.

Samtidigt får forskare möjlighet att berätta om sitt arbete och föra dialog med människor som inte arbetar med forskning till vardags – men med stor sannolikhet berörs av den! Mottot är ”Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb”.

ForskarFredag är öppet för forskning inom alla ämnesområden och välkomnar särskilt tvärvetenskapliga aktiviteter. Aktiviteterna kan hållas när som helst under fredagen den 29 september, med fördel under eftermiddagen och kvällen. Alla ForskarFredag-aktiviteter ska vara gratis.

Är du intresserad av att bli arrangör? Läs mer här och kontakta Lena Söderström senast den 7 april.

ForskarFredag och Forskar Grand Prix samordnas nationellt av Vetenskap & Allmänhet, VA och är en del av EU-initiativet European Researchers’ Night. ForskarFredag finansieras av EU genom Marie Sklodowska-Curie Actions samt av Vetenskapsrådet, Vinnova och en rad nationella samarbetspartners. Vill du stötta ForskarFredag? Vi tar tacksamt emot bidrag.


Lägg till en kommentar