Torsten Pettersson

Torsten_PEttersson_WEBB

Hur kan litteraturen få oss att må bättre?

Skönlitteraturen kan ha positiva effekter på läsarnas psykiska välbefinnande. Därför har den med framgång utnyttjats som så kallad ”litteraturterapi” för bland andra döende hospicepatienter och traumatiserade krigsveteraner.

I min forskning har jag undersökt mekanismerna bakom dessa effekter, både av kunskapsintresse och för att de ska kunna utnyttjas mer systematiskt. Mina exempeltexter har gällt existentiella frågor om lidande, död och livets mening. Jag har då kunnat visa att litteraturen erbjuder läsarna något mer än bara idéer om tillvaron: dess unika möjlighet att dyka in i en karaktärs medvetande i ett här och nu, ger läsarna en sällsynt stark upplevelse av människans livskamp. Denna kan i sig utmynna i tröst. Men även då den gestaltar det ofrånkomligt hårda i livet kan läsarna finna styrka i att dela en allmänmänsklig gemenskap med karaktären och författaren. Några exempel demonstrerar denna upplevelse av att bära det som andra människor har burit och som texten bär just nu.

Kontaktuppgifter:
Uppsala universitet
Litteraturvetenskapliga institutionen
[email protected]
http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N94-1043

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar