Tobias Alfvén

CC – BY Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Södersjukhuset

Virus eller bakterier? Hur kan vi bli bättre på att ställa rätt diagnos?

Hos barn med infektionssjukdomar är det ofta svårt att veta om det är virus eller bakterier som orsakar symptomen. Om det är bakterier är det i många fall viktigt rätt antibiotika beroende på vilken bakterie som orsakar sjukdomen. I vissa fall, som vid t.ex. hjärnhinneinflammation, kan rätt insatt antibiotika vara livsavgörande.

Om det istället är en virus-infektion så hjälper inte antibiotika. Det enskilda barnet kan drabbas av onödiga biverkningar och riskerna är att vi istället får ytterligare spridning av antibiotikaresistens, alltså att antibiotikan inte fungerar när den verkligen behövs.

I min forskning arbetar vi för att ta fram och testa nya snabbtest för att bli bättre på att ta reda på om det är bakterier eller virus som orsakar symptomen på t.ex. hjärnhinneinflammation eller lunginflammation hos barn. Vårt mål är enkla och kostandseffektiva test som kan läsas av med vanliga mobiltelefoner. Vi arbetar både här i Sverige, men också i fattigare delar av världen, såsom Uganda.

Kontakt

Karolinska Institutet
Institutionen för folkhälsovetenskap
[email protected]
https://ki.se/people/tobalf

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar