Thomas Winman

Thomas Winman, 2010

Om digitala möjligheter i framtidens klassrum

Jag forskar om digital teknik i klassrummet. Hur förändras lärarrollen när mobila digitala resurser förs in i klassrummet? Och hur påverkas lärandet och utbildningen?

Det är några av de frågeställningar jag arbetar med i min forskning. IT:s genomslag påverkar hur människor skapar mening och lär. Jag vill dock flytta fokus från tekniken till lärandet och den lärande och ta reda på hur och i vilka sammanhang de digitala möjligheterna bäst kommer till nytta. Jag tar avstamp i skolans vardag och de pedagogiska utmaningar och möjligheter som finns.

Kontaktuppgifter
Thomas Winman
Högskolan Väst
[email protected]


Lägg till en kommentar