Susanne Wiklund

Susanne-Wiklund_WEBB

Inte bara sol på utlandsresan

WHO anser att antibiotikaresistens är ett av världens stora folkhälsoproblem. Störst är problemet i länder med dåliga sanitära förhållanden där tillgången till rent vatten är begränsad och där man använder mycket antibiotika.

När vi semestrar i dessa länder kan vi få med oss antibiotikaresistenta bakterier, som vi kan sprida vidare till familj, vänner och in till sjukvården utan att veta om det – den ”tysta epidemin”. Den kallas för ”tyst” eftersom vi kan bära på dessa bakterier utan att ha ett endaste symptom – vi vet alltså inte om det. Jag forskar om antibiotikaresistenta bakterier och min forskargrupp undersöker vad vi människor kan göra för att förhindra att bli bärare av antibiotikaresistenta bakterier under resan, och föreslår också några praktiska åtgärder.

Kontaktuppgifter:
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin
[email protected]
www.ki.se/people/suswik

Mer info:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6396597
https://www.erv.se/privat/blogg/svenskar-riskerar-att-smittas-av-resistenta-tarmbakterier-pa-thailandsresan/

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Åsa Douhan |

    Hej!
    Jag anser det oerhört viktigt att vi stödjer den här forskningen, som Susanne Wiklund initierat. Anledning är att det just nu sker en stor spridning av multiresistenta bakterier i världen. För att undvika spridningen bland turister, som med sina resor överallt i världen utsätter sig för dessa bakterier måste en tydlig information utgå i folkhälsosammanhang. Detta känns mycket angeläget att det kommer till stånd så snart det är möjligt

    Svara