Susanne Durst

CC – BY Foto: Högskolan i Skövde

Farorna med kunskap

Jag forskar om hur företag och organisationer hanterar och utnyttjar kunskap genom att utveckla existerande och framtida affärsmöjligheter.

Jag är särskilt intresserad av att studera riskerna med kunskap, eftersom kunskap kan vara negativ, alltså en risk. Jag tror att det är viktigt att förstå att kunskap inte bara är av värde. Om man till exempel tar digitaliseringen, är det möjligt att vår nuvarande kunskap inte är tillräcklig och det uppstår ett kunskapsunderskott. Vi måste förstå situationen och förbereda oss så att vi kan fatta välunderbyggda beslut.

Kontakt

Högskolan i Skövde
Framtidens företagande
[email protected]

http://www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/susanne_durst/


Lägg till en kommentar