Sonia Rönning

 

Barnets delaktighet – inom psykiatrisk vård

Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga idag, och fler barn och unga medicinerar med psykofarmaka till en följd av det. För att kunna erbjuda en säker och trygg vård så behöver det finnas tydliga riktlinjer för sjuksköterskor inom barn och ungdomspsykiatrin för att kunna följa upp och stötta alla som medicinerar. Barnet eller ungdomen behöver få göra sin röst hörd och bli lyssnade på gällande sin vård och sin medicinska behandling. För att möta det ökade behovet inom barn och ungdomspsykiatrisk vård så behöver vi främja delaktighet för barn och unga som lider av psykisk ohälsa. 

Jag kommer berätta om mitt forskningsprojekt som handlar om delaktighet vid läkemedelsuppföljningar. Forskningen är inriktad på att ta reda på hur läkemedelsuppföljningar på barn och ungdomspsykiatriska mottagningar går till idag, hur sjuksköterskor främjar för att barnet och föräldern känner sig delaktig och blir delaktiga, hur föräldrar idag ser på sin delaktighet och viktigast av allt, hur barnen erfar sin delaktighet.

Jag arbetar idag inom barn och ungdomspsykiatrisk öppenvård som specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård. Parallellt med det är jag doktorand på Mälardalens universitet och Centrum för klinisk forskning i Västerås.

Kontakt:

Sonia Rönning,
Doktorand inom hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens universitet.
[email protected]

Läs mer om min forskning


Lägg till en kommentar