Sofie Ceberg

Strålning räddar liv!

Minst var tredje person som föds idag kommer någon gång under livet att diagnostiseras med cancer. Hälften av alla cancerpatienter behandlas idag med strålning och forskningen leder till ständigt bättre behandlingar. Under en strålbehandling används strålning med hög energi för att slå ut tumörceller. Målet är att träffa alla tumörceller, och samtidigt så få friska celler, som möjligt, då även de kan skadas. Förr behandlades cancerpatienter med stora strålfält mot kroppen vilket kunde leda till svåra biverkningar. Dagens moderna strålbehandling innebär att patienten får många små strålfält från flera olika håll vilket gör att risken för svåra biverkningar minskar rejält.

Jag är docent i fysik och jobbar som universitetslektor på avdelningen för Medicinsk Strålningsfysik vid Lunds Universitet. Jag forskar i hur vi fysiker kan förbättra behandlings-teknikerna vid strålbehandling. Just nu undersöker vi hur strålningen kan styras med patientens andning, hjärtslag och andra organrörelser för att optimera så att strålningen endast träffar tumören utan att skada de friska vävnaderna runt omkring.

Kontakt:

Sofie Ceberg, forskare vid avdelningen för Medicinsk Strålningsfysik vid Lunds Universitet

[email protected]

Läs mer om min forskning.


Kommentering är avstängd.