Sofia Petrén

Får man högre livskvalitet om man har fina tänder?

sofia-petren-940px

Forskar om hur barns munhälsa relateras till livskvalitet före, under och efter tandregleringsbehandling

Jag heter Sofia Petrén och är specialisttandläkare inom tandreglering. Tandreglering är ett ämne inom tandvården som innefattar hur tänderna och käkarna växer och hur man kan behandla olika typer av bettfel med olika tandställningar. Min forskning handlar om hur barn upplever sin mun och sina tänder och om detta kan sättas i relation till det som vi kallar munhälsorelaterad livskvalitet. Med andra ord; får man bättre självkänsla och livskvalitet om man har fina tänder?

Med hjälp av ett frågeformulär tar jag reda på hur mina patienter, som är i behov av tandreglering, upplever sina tänder, tuggförmåga, sitt tal etc. innan de har fått behandling och jämför med jämnåriga barn som har ett sk.normalbett. Sen upprepas undersökningen mitt i tandregleringsbehandlingen och även när behandlingen är färdig. Vad jag vill undersöka är alltså om det blir någon skillnad i hur barn upplever sin munhälsorelaterade livskvalitet när man har ett bettfel, när man är under behandling och slutligen när man är färdigbehandlad och fått jämna fina tänder. Idag tas sällan hänsyn till detta när det beslutas vilka barn som skall få tandregleringsbehandling eller inte.

Kontakt:
Leg. tandläkare/Specialist i Ortodonti
Malmö Högskola


Lägg till en kommentar