Sara Hornborg

sara_WEBB

Jag forskar på miljöpåverkan av fisk- och skaldjursproduktion, både från fiske och odling.

Min utgångspunkt är livscykelanalys. Det är en metod som kvantifierar resursförbrukning och miljöpåverkan från en produkt utifrån ett kedjeperspektiv. Syftet är att  hitta förbättringspotentialer. Dessa kan vara både inom förvaltningen av fisket, hos fiskaren/odlaren eller i dieten hos en konsument– alla viktiga för att skapa förutsättningar för uthållig produktion av fisk- och skaldjur.

Kontaktuppgifter:
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik
[email protected] 
Tel 010-516 66 96

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar