Paula Mulinari

Paula Mulinari_940x570

Dricks – De lilla extra pengarna på bordet

Vad spelar ett par kronor på ett bord för roll i mötet mellan kunder och serviceanställda? Varför ger kunder dricks, eller varför gör de inte det? Hur hänger dricksen samman med den ökad ekonomiska otryggheten för många serviceanställda?

Jag forskar om dricks, känslor och service möten. I min forskning intresserar jag mig för detta vardagliga fenomen – dricks – och genom det ställer jag frågor om makt, känslor, ekonomi och arbetsvillkor. I min forskning intervjuar jag både kunder och anställda kring hur de ser på dricks, undersöker vad kunderna vill förmedla med dricks, och hur de anställda upplever att få dricks. Vi ser idag en ökad servicekonsumtion där dricksen återigen har blivit en allt mer synlig och viktig faktor i servicemötet. Frågan är vad detta innebär och vilka konsekvenser det har.

Kontaktuppgifter
Paula Mulinari
Institutionen för socialt arbete, Malmö Högskola.
[email protected]

Pressbild 


Lägg till en kommentar