Päivi Riestola

FGP2014-Boras-Paivi-Riestola-940px
 

Globala styrningsmodeller på gott och ont

Jag forskar om betydelsen av organisationskulturer när nya sätt att leda och styra verksamheter införs.

Svensk managementkultur, med styrning byggd på tillit och medbestämmande med stort handlingsutrymme, har visat sig vara framgångsrikt för både organisationer och medarbetare. Nya globala styrningsmodeller ökar dock allt mer. Om de anpassas till den lokala organisationskulturen kan de användas som effektiva verktyg, särskilt för svensk management, som ibland ses som lite luddig.

Min forskning visar dock att dilemmat är att modellerna ofta har en syn på människan som alltigenom rationell och styrd av egenintresse. De bygger på standardisering, detaljstyrning och intern konkurrens. En sådan styrning går emot värderingar och normer i svensk managementkultur. Chefernas uppgift blir inte längre att skapa förutsättningar för sina medarbetare att själva fatta beslut utan att instruera och övervaka, ofta på distans genom IT-baserade system. Detta kan leda till kortsiktighet och minskat utrymme för eget tänkande, kreativitet och utveckling och i förlängningen minskad konkurrenskraft.

Ett syfte med min forskning är att visa på vikten av att anpassa styrmodeller till den lokala organisationskulturens värderingar och normer för framgång i organisationen.

Kontaktuppgifter
E-post: [email protected]
Webbplats: http://www.hb.se/Forskning/Forskare/Riestola-Paivi/

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar