Oskar Lundberg

Oskar Lundberg_FGP Stockholm

Hur bildas ljudet från ett bildäck?

De ljud som finns omkring oss påverkar oss på flera sätt. De kan vara störande, användas för kommunikation eller som vacker musik, ge oss ren njutning! Men hur skapas ljuden?

Jag är akustikforskare och tittar närmre på hur ljudet från ett bildäck – som är Europas största bullerkälla – blir till.

Kontaktuppgifter:

Oskar Lundberg
Kungliga tekniska högskolan, KTH
E-post: [email protected]
Tel: 
+46 73 765 20 87

Pressbild 


Lägg till en kommentar